Personvern

Ved å lage en bruker hos Fersk Fangst godtar du følgende tekst som angår ‘’Retningslinjer for personvern’’.
For dem som logger inn med en Facebook eller Google konto gjelder følgende tekst i tillegg til vilkårene du aksepterte fra enten Facebook eller Google.

For at det skal være mulig for oss å føre kontroll på brukermassene og innholdet i applikasjonen, er det nødvendig at brukerne logger seg inn med en unik bruker.
Dette gjelder spesielt for dem som skal lage en annonse. Man vil ikke kunne lage en annonse i applikasjonen foruten en bruker. Kun da kan vi føre kontroll og fjerne upassende og ulovlig materiale. Fersk Fangst AS vil kunne ta kontakt med deg som bruker om det skulle være nødvendig.

Personopplysningene vi har om hver bruker er begrenset. Ditt navn og din epostadresse blir lagret i systemet vårt sammen med passordet tilhørende brukerprofilen din. Passordet blir kryptert.
Kommunikasjon via ‘’Chat’’ funksjonen i applikasjonen vil være kun tilgjengelig mellom deg og motparten du har valgt å prate med.
Brukerdata slik som annonser du lager vil også være tilknyttet din profil.
Brukerstatistikk vil også bli lagret og brukt til videreutvikling av applikasjonen og markedet.

Fersk Fangst lagrer all informasjon som er beskrevet ovenfor, inntil brukeren selv velger å slette sin egen profil. Samtalene du har hatt med en motpart via chat funksjonen vil fremdeles være tilgjengelig for motparten selv om du sletter profilen. Vi forbeholder oss retten til å beholde brukerstatistikk selv om profilen blir slettet.
 

Fersk Fangst vil benytte seg av profilering. Dette er for å kunne føre en oversikt over statistikk og brukervaner. Dette er blitt normal praksis for de fleste tjenester i dag.
Statistikk og brukerdata vil bli brukt til videreutvikling og forbedring av applikasjonen. Hensikten er å kunne skape bedre og tilpassede brukeropplevelser for deg som bruker.

Applikasjonen eies og drives av Fersk Fangst AS. Applikasjonen er utviklet av Multimedia Nordic AS som også står for digital drift og lagring.
All data og opplysninger er det kun Fersk Fangst AS og Multimedia Nordic AS som har tilgang på.

Ønsker du å ta kontakt? Du har rett til innsyn, retting, sletting, dataportabilitet, å kreve at behandlingen av personopplysninger begrenses, og å motsette seg visse former for behandling. Du har også rett til å klage til Datatilsynet om vi behandler deg i strid med reglene.