Applikasjonen Fersk Fangst eies og driver av Fersk Fangst AS. 

Mitt navn er Preben Rasmussen, jeg er daglig leder for Fersk Fangst AS. Jeg har sammen med utvikler og et mindre team skapt Fersk Fangst. 

Ønsker du/dere å ta kontakt med meg, kan du/dere sende mail her eller ringe 4545 8565. 

For pressekontakt henvend deg her